Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Phòng, chống bạo lực gia đình  

Sở VHTTDL tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về PCBLGĐ đến năm 2020


Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 tỉnh Điện Biên xây dựng trên cơ sở thống nhất liên ngành và phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng cân đối ngân sách và chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong giai đoạn. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan chủ động nghiên cứu nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành, đơn vị chủ quản có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Theo Chương trình của Chính phủ có các mục tiêu cụ thể sau:

Đến năm 2015: trên 85% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình; trên 50% số cán bộ tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp, trên 60% lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình; trên 70% số cơ quan Trung ương có liên quan đến hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và trên 30% số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giảng viên, báo cáo viên cấp quốc gia, cấp tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình; trên 70% số nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng, ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân; trên 90% số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi và trên 60% (miền núi khó khăn, vùng sâu, vùng xa đạt trên 40%) số xã, phường, thị trấn nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

Phấn đấu đến năm 2020: trên 95% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình; trên 90% số cán bộ tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp và lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình; 100% số cơ quan Trung ương có liên quan đến hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giảng viên, báo cáo viên cấp quốc gia, cấp tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình; trên 95% số nạn nhân và số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng, ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân, giáo dục chuyển đổi hành vi và trên 90% (miền núi khó khăn, vùng sâu, vùng xa đạt trên 70%) số xã, phường, thị trấn nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động khác (nếu có).

Nguyễn Thị Khuyên

Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình

 

[ ]

 

Tin khác

Triển khai mô hình PCBLGĐ tại thị xã Mường Lay
Huyện Tủa Chùa thành lập mô hình Phòng chống bạo lực gia đình
Xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa nâng cao công tác phòng, chống BLGĐ
Đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm việc với tỉnh Điện Biên về công tác gia đình và thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình.
Tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình.
5 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Thực hiện Chỉ thị số 146/CT-BVHTTDL về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận nhiệm vụ tổ chức thực hiện Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình.
Điện Biên: Nâng cao trách nhiệm của gia đình và xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
1
THỂ LỆ và Câu hỏi Cuộc thi viết “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 – 10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004-01/01/2019)”
Chỉ thị V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Thông báo tổ chức Cuộc thi NGƯỜI ĐẸP HOA BAN năm 2019
THÔNG BÁO Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19, năm 2019 tại Yên Bái
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.827.891