Các đơn vị trực thuộc  

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ


Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tiền thân là Nhà  truyền thống Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, được xây dựng năm 1959 nhằm sưu tầm, lưu giữ các hiện vật, tài liệu liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển và thay đổi nhiều tên gọi khác nhau, đến năm 2004, UBND lâm thời tỉnh Điện Biên có quyết định số 05/2004/QĐ-UB ngày 14/4/2004 về việc tách Bảo tàng Điện Biên thành Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Bảo tàng Dân tộc trực thuộc Sở Văn hoá Thông tin. 

 

Hiện nay Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nằm trên đường 7/5 (Quốc lộ 279), phố 3 - phường Mường Thanh - thành phố Điện Biên Phủ.

1.     Chức năng:

Sưu tầm, bảo quản, trưng bày những tài liệu, hiện vật về chiến dịch Điện Biên Phủ; nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức khoa học nhằm giáo dục truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng cho đông đảo quần chúng nhân dân trong và ngoài nước.

2.     Nhiệm vụ:

Tiến hành phát hiện, sưu tầm các tài liệu, hiện vật có liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, bảo quản, lập hồ sơ hiện vật và di tích lịch sử thuộc quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ.

Tổ chức trưng bày cố định và lưu động phục vụ khách tham quan.

Quản lý, bảo vệ và lập hồ sơ di tích thuộc quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ.

Quản lý và sử dụng CCVC, LĐ, tài sản và tài chính của đơn vị theo đúng pháp luật và chính sách  hiện hành của Nhà nước.

Tổ chức biên soạn ấn hành các tư liệu, sách, bưu ảnh về công tác nghiệp vụ bảo tàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở VHTTDL giao.

3.     Ban lãnh đạo:

* Giám đốc:  Vũ Nam Hải

- Ngày tháng năm sinh: 30/3/1963

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

- Trình độ Chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0215.3.508988

- Email: haivunam@gmail.com

* Phó Giám đốc: Vũ Thị Nga

- Ngày tháng năm sinh: 20/4/1972

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

- Trình độ Chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0215.3829196

 

[ ]

 

Tin khác

Bảo tàng tỉnh Điện Biên
Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
Đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên
Trung tâm Văn hóa tỉnh Điện Biên
Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên
Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang được bổ sung vào danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
V/v mời tham gia lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.233.506