Tháng 5  

Đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dân tộc

Hòa chung không khí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và sôi nổi hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hôm nay chúng ta kỷ niệm 58 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. 

58 năm đã đi qua, nhưng Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn mãi mãi là một bản anh hùng ca tuyệt vời về tinh thần và ý chí quyết chiến, quyết thắng, trí tuệ và bản lĩnh của con người Việt Nam trong đấu tranh cách mạng. Vượt ra ngoài khuôn khổ quốc gia, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá vào thành trì của chủ nghĩa thực dân. Chiến thắng Điện Biên Phủ thể hiện rõ nét năng lực lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc; thể hiện ý chí quyết chiến, quyết thắng, trên dưới một lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, sức mạnh vô địch của tinh thần đại đoàn kết toàn dân, truyền thống dựng nước và giữ nước của toàn dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử... Và đó là chiến thắng của tinh thần vượt mọi khó khăn, gian nan, thử thách, cùng cả dân tộc chiến đấu kiên cường, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là nguồn động lực to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt gần 60 năm qua, là bài học quý cho hôm nay và mãi mãi mai sau. Tinh thần tự lực, tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sự thông minh, sáng tạo trong Chiến thắng Điện Biên Phủ luôn được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta  coi trọng và phát huy trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và đã gặt hái được những thành tựu quan trọng trên các mặt: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại…

Kỷ niệm 58 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ thêm một lần nữa khơi dậy niềm tự hào, khẳng định giá trị to lớn của chiến thắng lịch sử trong cuộc sống hôm nay. Tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, các thế lực thù địch trong và ngoài nước không từ bỏ âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng Việt Nam. Để phát huy, vận dụng những giá trị và bài học kinh nghiệm từ lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc nói chung, Chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng, chúng ta cần tiếp tục quán triệt và kiên quyết thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ,  văn minh”. Đặc biệt, cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong khi chú trọng phát triển KT-XH, chúng ta không được xem nhẹ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói riêng. Thực tiễn đòi hỏi chúng ta phải không ngừng phát triển tư duy quân sự, chú trọng nghiên cứu lý luận bảo vệ Tổ quốc. Công tác giáo dục quốc phòng cần hướng mạnh vào nâng cao nhận thức về quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Cùng với tuyên truyền giáo dục, cần tiếp tục đổi mới chính sách để thu hút ngày càng nhiều người có trình độ cao vào phục vụ quốc phòng. Với tư cách là nòng cốt, trụ cột của nền quốc phòng toàn dân, LLVT nói chung, Quân đội nhân dân nói riêng phải tiếp tục được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội phải được huấn luyện, rèn luyện thường xuyên cả về bản lĩnh chính trị, lòng trung thành, tinh thần cảnh giác cách mạng; có trình độ kỹ thuật, nghệ thuật quân sự ngày càng cao và được trang bị các loại vũ khí, công nghệ quân sự hiện đại... đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chế độ XHCN và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Dẫu chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng phát huy và vận dụng những bài học quý báu từ Chiến thắng Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN của nhân dân ta sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng. Bằng trí tuệ, tài năng sáng tạo của mình, nhất định quân và dân ta sẽ lập nên những Điện Biên Phủ mới trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

QĐND

Trích nguồn báo quân đội Nhân dân số 18343 ngày 7/5/2012

 

[ ]

 

Tin khác

Tăng cường công tác đối ngoại, phối hợp giữ vững chủ quyền an ninh biên giới
Chàng trai xứ dừa trên chiến hào Điện Biên Phủ
Chớp giả như đạn pháo thật
Chuẩn bị chu đáo - một trong những yếu tố quyết định thắng lợi
Điện Biên Phủ - mẫu mực về vận dụng nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trong hoàn cảnh chiến đấu
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh, 30 năm ngày mất Anh hùng lao động, GS. Tôn Thất Tùng (10/5/1912 - 7/5/1982): Người chỉ huy phẫu thuật tại hai trận chiến Ðiện Biên Phủ
Ký ức Điện Biên Phủ
Ký ức của một chiến sĩ quân báo
MỸ ĐỊNH DÙNG BOM NGUYÊN TỬ Ở ĐIỆN BIÊN PHỦ?
Nghệ thuật vây hãm kết hợp đột phá chiến dịch
Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang được bổ sung vào danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
V/v mời tham gia lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.233.723