THÁNG 5  

KỶ NIỆM 59 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ ( 7/5/1954 - 7/5/2013): Nhân lên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013). 59 năm đã trôi qua kể từ ngày quân và dân ta làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" nhưng ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại ấy vẫn luôn tỏa sáng. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau, những bài học lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị.

Chiến thắng Điện Biên Phủ, đỉnh cao của chiến cuộc Đông - Xuân 1953 - 1954 là chiến công lớn nhất, chói lọi nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Chiến thắng này đã góp phần quyết định đập tan hoàn toàn dã tâm xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp, buộc chúng phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc chiến tranh ở Đông Dương, đưa cách mạng Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia bước sang một thời kỳ mới. Chiến thắng đã góp phần quan trọng đối với phong trào giải phóng dân tộc, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới.

Bên cạnh những ý nghĩa, giá trị to lớn về chính trị, quân sự, ngoại giao... Chiến thắng Điện Biên Phủ còn là chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, các lực lượng cách mạng, với tinh thần, khi đất nước bị xâm lăng bất kỳ ai đã là người Việt Nam thì phải anh dũng đứng lên đánh giặc, giữ nước.

Phát huy cao nhất tinh thần ấy, cả dân tộc ta đã dồn sức cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung, cho trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ nói riêng. Mặc dù gặp vô vàn gian nan, thử thách do chiến dịch diễn ra ở địa bàn rừng núi, hiểm trở; vùng Tây Bắc mới được giải phóng, kinh tế - xã hội chậm phát triển, vật chất hậu cần, kỹ thuật thiếu thốn… chúng ta đã phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc đáp ứng đầy đủ, kịp thời mọi yêu cầu của chiến dịch, nhất là trong trận quyết chiến chiến lược. Cả nước đã huy động tới 62.000 dân công, thanh niên xung phong tham gia xây dựng và sửa chữa cầu, đường, bến bãi; vận chuyển hơn 25.000 tấn lương thực, thực phẩm, hàng nghìn tấn vũ khí trang bị, đạn dược ra mặt trận... Khí thế bừng bừng ra trận của mọi tầng lớp nhân dân đã trở thành một trong những nhân tố quan trọng bảo đảm cho thắng lợi.

Đi đôi với việc chủ động, tích cực chuẩn bị chiến trường, chủ trương đem lại ruộng đất cho dân cày của Đảng đi vào cuộc sống đã động viên mọi tầng lớp nhân dân ở vùng tự do, vùng mới giải phóng, vùng sau lưng địch và cả cán bộ, chiến sĩ ngoài mặt trận. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã động viên được sức mạnh của toàn dân, toàn quân, từ tiền tuyến đến hậu phương đồng sức, đồng lòng cho trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ...

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khẳng định kinh nghiệm quý báu về phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Kế thừa những kinh nghiệm đó, những năm qua, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng và đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc. Đảng ta xác định, dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách của cách mạng. Việc giải quyết thành công vấn đề dân tộc nên đã tạo được sự đồng thuận xã hội, giúp cho khối đại đoàn kết được củng cố vững chắc, trở thành động lực to lớn cho cách mạng. Trong tình hình mới, sức mạnh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vẫn là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân.

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhiều năm qua, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo hòng phá hoại khối đại đoàn kết, kích động chống đối, nhằm gây mất ổn định chính trị - xã hội, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của ta. Chính vì thế, chúng ta phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa của vấn đề đại đoàn kết dân tộc, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực góp phần giữ gìn, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch. Để không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đòi hỏi chúng ta phải thực sự mở rộng dân chủ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chống mọi biểu hiện dân chủ hình thức, chỉ có như vậy mới tạo nên sự đoàn kết, thống nhất thực sự giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chỉ trên cơ sở sự đồng tình ủng hộ và tham gia tự nguyện của nhân dân, giữ vững được thế trận lòng dân, chúng ta mới giữ vững ổn định chính trị, tạo nên sức mạnh đưa công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN đến thành công.

Kỷ niệm 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, tự hào về Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, song chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, triệu người như một, mang hết tài năng, trí tuệ và công sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"./.

QĐND

Trích nguồn báo Nhân dân số 18704 ngày 7/5/2013-Tr.1+2

 

[ ]

 

Tin khác

KỶ NIỆM 59 NĂM CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2013): "Huyền thoại Điện Biên" trong thời đại mới
Miền kí ức lịch sử của người bắt sống tướng Đờ Cát
Tháng 5, thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ
Thế giới ca ngợi Chiến thắng Ðiện Biên Phủ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời
Người lính tay không một ngày bắt sống 33 tên địch
Yêu từ Chiến dịch Điện Biên
Cõng "con chữ" lên đỉnh cao nguyên đá Tủa Chùa
Học sinh nội trú vùng cao thiếu nước sinh hoạt
Bắt nhiều vụ vận chuyển hêrôin số lượng lớn
1
Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang được bổ sung vào danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
V/v mời tham gia lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.233.640