Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Phổ biến pháp luật  

Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP

Ngày 09 tháng 4 năm 2013 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình. Theo đó, các nội dung thực hiện trọng tâm bao gồm:


1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định 02/2013/NĐ-CP tới các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu sự điều chỉnh của Nghị định.

2. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý nhà nước.

3. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định.

Theo quyết định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Nghị định; hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Để góp phần vào việc  phổ biến, tuyên truyền Nghị định 02/2013/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân, xin trích đăng toàn bộ Nghị định 02/2013/NĐ-CP.

Xem toàn văn Nghị định tại đây

 

[ ]

 

Tin khác

Triển khai Nghị định 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức
Giới thiệu Luật Bình đẳng giới
Giới thiệu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước"
Trung tâm Phát sách phát hành Lịch Tết Kỷ Hợi 2019
Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn
Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.367.388