Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Phổ biến pháp luật  

Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP

Ngày 09 tháng 4 năm 2013 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình. Theo đó, các nội dung thực hiện trọng tâm bao gồm:


1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định 02/2013/NĐ-CP tới các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu sự điều chỉnh của Nghị định.

2. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý nhà nước.

3. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định.

Theo quyết định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Nghị định; hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Để góp phần vào việc  phổ biến, tuyên truyền Nghị định 02/2013/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân, xin trích đăng toàn bộ Nghị định 02/2013/NĐ-CP.

Xem toàn văn Nghị định tại đây

 

[ ]

 

Tin khác

Triển khai Nghị định 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức
Giới thiệu Luật Bình đẳng giới
Giới thiệu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
THỂ LỆ và Câu hỏi Cuộc thi viết “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 – 10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004-01/01/2019)”
Chỉ thị V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Thông báo tổ chức Cuộc thi NGƯỜI ĐẸP HOA BAN năm 2019
THÔNG BÁO Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19, năm 2019 tại Yên Bái
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.827.924