Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Phổ biến pháp luật  

Giới thiệu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội, góp phần tích cực vào việc phòng ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi bạo lực gia đình. Luật được ban hành đã thể hiện quyết tâm của Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế, nhất là công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW).

Để góp phần vào việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đến các cơ quan, tổ chức và đông đảo các tầng lớp nhân dân, xin trích đăng toàn bộ Luật PCBLGĐ đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007.

Bấm vào đây để download

Nguyễn Thị Khuyên

Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

 

[ ]

 

Tin khác

Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc
Điện Biên miễn thu phí tham quan các điểm di tích lịch sử, công trình văn hóa ngày 02/9/2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN, Gói thầu: Mua bộ thiết bị chuyên dùng chiếu phim lưu động
THÔNG BÁO tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.031.544