Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Phòng, chống bạo lực gia đình  

5 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thực hiện mục tiêu “Mỗi gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội”, Luật Phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2008 nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất để bảo vệ quyền và lợi ích của các thành viên trong gia đình, góp phần củng cố và xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong điều kiện hội nhập quốc tế.


Sau 5 năm triển khai thực hiện luật PCBLGĐ, thông qua công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng và phong phú như: tập huấn, nói chuyện chuyên đề; hội thi; phát tờ rơi, tờ gấp hỏi đáp về bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo lực gia đình; tuyên truyền băng zôn, khẩu hiệu; viết các tin bài trên báo; phát trên kênh truyền thanh, truyền hình  của huyện, tỉnh; xây dựng các cụm Pa nô,… nhận thức của người dân về PCBLGĐ đã được nâng lên rõ rệt, nhất là nam giới. Đa số các hộ dân đã nhận thấy được trách nhiệm của mình trong việc phát hiện, tố cáo những hành vi bạo hành gia đình để các cơ quan chức năng kịp thời can thiệp cũng như quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển kinh tế gắn với xây dựng gia đình văn hóa.

Nhiều phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa phát triển rộng khắp như: Gia đình hạnh phúc, Nuôi con khỏe dạy con ngoan, Không sinh con thứ  ba, Gia đình không có bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, nội dung Luật phòng, chống bạo lực gia đình được cụ thể hóa, lồng ghép vào các hoạt động của phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa" và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Phong trào “Xây dựng nông thôn mới” và “Xây dựng đô thị văn minh”. Các ban, ngành, đoàn thể đã cụ thể hóa nội dung phòng chống bạo lực gia đình với các nội dung thi đua như phong trào: “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “xóm, phố bình yên, gia đình hạnh phúc”, phong trào xoá đói, giảm nghèo..., đồng thời gắn nội dung phòng, chống bạo lực gia đình với việc đăng ký và bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa". Từ các phong trào đó nạn bạo lực gia đình đã giảm, năm 2009 số vụ BLGĐ là 798 vụ đến năm 2012 còn 528 vụ.

 Tính đến 30/6/2013  trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 18/130 xã, phường, thị trấn có Ban chỉ đạo; 73 CLB gia đình phát triển bền vững; 210 nhóm PCBLGĐ, 783 địa chỉ tin cậy, đây là một trong những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình. Các địa chỉ tin cậy hoạt động tương đối hiệu quả nhanh chóng can thiệp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn, đồng thời phát huy được khả năng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về pháp luật của Nhà nước. Toàn tỉnh hiện có 107/130 trạm y tế xã/phường/thị trấn bố trí được giường lưu cho bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình.  Cùng với đó các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã củng cố, duy trì có hiệu quả hoạt động can thiệp của địa phương đối với các vụ BLGĐ, đã hoà giải được 966 vụ xích mích, mâu thuẫn trong gia đình; tổ chức 524 vụ góp ý phê bình tại cộng đồng dân cư; 442 bệnh nhân bạo lực gia đình được tiếp nhận, chăm sóc tại cơ sở y tế; 703 nạn nhân bạo lực gia đình và 908 người gây bạo lực gia đình được tư vấn

Tuy nhiên, Điện Biên là tỉnh miền núi, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng, các khu vực, tình trạng di cư tự do, lợi dụng tự do tín ngưỡng truyền đạo trái pháp luật vẫn xảy ra ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, gây khó khăn trong công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở trong đó có công tác gia đình. Cơ chế chính sách, kinh phí đầu tư cho các công tác gia đình còn nhiều hạn chế, kỹ năng, năng lực chuyên môn của đội ngũ những người làm công tác gia đình còn nhiều yếu kém chủ yếu là kiêm nhiệm; hoạt động của nhiều mô hình câu lạc bộ chưa hiệu quả; nguồn lực để triển khai thực hiện kế hoạch PCBLGĐ còn hạn chế. Đời sống của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, Do đó mối quan tâm của họ về vai trò, trách nhiệm của gia đình và tầm quan trọng của Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình là chưa cao. Các đối tượng bị bạo lực chủ yếu là phụ nữ, người già và trẻ em. Năm 2009 toàn tỉnh có 798 vụ BLGĐ, trong đó: bạo lực đối với người già: 135 vụ (16,9%); đối với phụ nữ: 379 vụ (47,5%); đối với trẻ em: 284 vụ(35,5%). Năm 2010 toàn tỉnh có 412 vụ BLGĐ, trong đó: bạo lực đối với người già: 59 vụ(14,3%); đối với phụ nữ: 325 vụ(78,8%); đối với trẻ em: 28 vụ(6,8%). Năm 2011 toàn tỉnh có 478 vụ BLGĐ, trong đó: bạo lực đối với người già: 69 vụ(14,4%); đối với phụ nữ: 343 vụ(71,7%); đối với trẻ em: 66 vụ(13,8%). Năm 2012 có 528 vụ BLGĐ, trong đó: bạo lực đối với người già: 24 vụ (4,5%); đối với phụ nữ: 420 vụ(79,5%); đối với trẻ em: 32 vụ (6,06%); đối với nam giới: 52 vụ (9,8%). Người gây bạo lực là nam giới chiếm 89,8% tổng số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2012 và trong 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn toàn tỉnh có 242 vụ BLGĐ, trong đó: bạo lực đối với người già: 8 vụ; đối với phụ nữ: 218 vụ; đối với trẻ em: 13 vụ; đối với nam giới: 28 vụ.

Hình thức bạo lực chủ yếu là đánh đập thể xác: có 1.296  trường hợp (chiếm 52,7%), bạo lực tinh thần 836 vụ (34,01%), bạo lực kinh tế 121 vụ (4,9%), bạo lực tình dục 312 vụ (12,7%).

Sự tồn tại của bạo lực gia đình có liên quan đến nhận thức không đầy đủ của người dân và sự quan tâm chưa sát sao ở một số cơ quan có thẩm quyền về hành vi bạo lực gia đình và thái độ chấp nhận hành vi bạo lực gia đình, cho rằng đó là việc riêng của gia đình. Sự che dấu hành vi bạo lực của nạn nhân vì sợ xấu hổ với người thân và hàng xóm, việc quá nhấn mạnh giữ gìn thể diện và hạnh phúc giả tạo của gia đình khiến cho nhiều nạn nhân bạo lực gia đình không dám tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài và cam chịu.

Để luật PCBLGĐ thật sự đi vào cuộc sống, các cấp ủy, chính quyền; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền  nâng cao nhận thức trong việc phòng, chống bạo lực gia đình, vai trò của mỗi gia đình cho việc chăm sóc gia đình, giáo dục con cái.

Tổ chức các cuộc thi viết bài, hội diễn về phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác gia đình các cấp, thành viên BCĐ, CLB, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình.

Thiết lập các đường dây nóng giữa các nhóm PCBLGĐ với UBND xã, phường, thị trấn, công an xã theo hệ thống từ cơ sở đến huyện, tỉnh, Trung ương;  tuyên truyền cho người dân biết để có những thông báo và hỗ trợ kịp thời trong giải quyết các vụ BLGĐ.

Bổ sung kinh phí cho công tác gia đình; khen thưởng, tuyên dương kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác gia đình. Có chế độ thù lao cho những người trực tiếp tham gia hòa giải, thống kê số liệu tại địa bàn dân cư.

Thu Thủy

Trung tâm Văn hóa tỉnh

 

[ ]

 

Tin khác

Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Thực hiện Chỉ thị số 146/CT-BVHTTDL về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận nhiệm vụ tổ chức thực hiện Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình.
Điện Biên: Nâng cao trách nhiệm của gia đình và xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Chương trình làm việc với đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
Triển khai Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL Quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
Bạo lực gia đình và những hậu quả xã hội nặng nề
Bạo lực gia đình và một số cách nhìn nhận
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH TRONG PCBLGĐ
Công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Điện Biên: Thực trạng và giải pháp
1
THỂ LỆ và Câu hỏi Cuộc thi viết “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 – 10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004-01/01/2019)”
Chỉ thị V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Thông báo tổ chức Cuộc thi NGƯỜI ĐẸP HOA BAN năm 2019
THÔNG BÁO Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19, năm 2019 tại Yên Bái
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.827.887