Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Phòng, chống bạo lực gia đình  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận nhiệm vụ tổ chức thực hiện Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình.

Thực hiện kế hoạch 1960/KH-BVHTTDL ngày 28/5/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành kế hoạch số 1990/KH-UBND ngày 01/8/2013 về việc Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và vai trò của các sở, ngành trong việc triển khai thực hiện Luật, UBND tỉnh đã phân giao trách nhiệm vụ thể, trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chủ trì, tham mưu, tổ chức thực hiện Hội nghị Sơ kết.


Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá tình hình triển khai thi hành các quy định của Luật Phòng chống bạo lực gia đình 5 năm qua ở địa phương; kiến nghị các giải pháp cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới. Việc sơ kết cần được thực hiện nghiêm túc, toàn diện từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh và đảm bảo các yêu cầu, nội dung, tiến độ thời gian đề ra. Nội dung sơ kết phải đảm bảo thiết thực, phản ánh đúng thực tế khách quan, có phân tích, đánh giá nội dung ưu điểm, hạn chế, phân tích nguyên nhân, kết quả và tồn tại, yếu kém khuyết điểm, tránh tình trạng thống kê, báo cáo thành tích.

Theo kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương đồng thời chủ trì, tham mưu và tổ chức thực hiện thành công Hội nghị tại cấp tỉnh. Đối với Hội nghị cấp tỉnh, Sở có trách nhiệm dự thảo các văn bản liên quan đến việc tổ chức Hội nghị; nội dung chương trình, báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Luật, diễn văn khai mạc của lãnh đạo tỉnh và các nội dung khác có liên quan trình UBND tỉnh xem xét trước khi triển khai thực hiện; hướng dẫn các đơn vị có bài tham luận trong Hội nghị; lập dự toán, thanh quyết toán và phụ trách công tác trang trí khánh tiết, công tác lễ tân phục vụ, đảm bảo Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên diễn ra thành công tốt đẹp.

Dự kiến, Hội nghị cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức trước ngày 30/8/2013; cấp tỉnh tổ chức ½ ngày trong tháng 9/2013 tại thành phố Điện Biên Phủ.

P.V

 

[ ]

 

Tin khác

Điện Biên: Nâng cao trách nhiệm của gia đình và xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Chương trình làm việc với đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
Triển khai Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL Quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
Bạo lực gia đình và những hậu quả xã hội nặng nề
Bạo lực gia đình và một số cách nhìn nhận
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH TRONG PCBLGĐ
Công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Điện Biên: Thực trạng và giải pháp
Phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở nước ta - Thực tiễn và vấn đề đặt ra
Bạo lực gia đình và những hậu quả xã hội nặng nề
Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang được bổ sung vào danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
V/v mời tham gia lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.245.191