Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Gia đình văn hóa  

Sở VHTTDL phối hợp Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng năm Gia đình Việt Nam 2013, ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2013, với mục đích nâng cao nhận thức của toàn thể xã hội về gia đình và công tác gia đình, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác xây dựng gia đình, hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, ngày 26/6, Sở VHTTDL phối hợp Hôi phụ nữ tỉnh Điên Biên tổ chức Lễ phát động hưởng ứng  Năm Gia đình Việt Nam và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 


Đến dự buổi Lễ phát động  có đ/c Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đ/c Giàng Thị Hoa -  Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu các sở, ban ngành, các tổ chức đoàn thể cùng hơn 200 hộ gia đình đại diện của các gia đình tiêu biểu đã về dự Lễ phát động.

Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự vận động biến đổi của gia đình ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của xã hội. Vị trí, vai trò của gia đình ngày càng quan trọng trong phát triển xã hội về tất cả các mặt kinh tế - văn hóa và đặc biệt và phát triển con người. Bởi vậy gia đình là vấn đề, là thiết chế xã hội cơ bản ngày càng được Đảng, Nhà nước ta và toàn xã hội quan tâm sâu sắc. Thực tế nhiều năm qua đã thể hiện sự nỗ lực trong quan điểm chỉ đạo và phối hợp hành động chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với công tác gia đình.

Nhận thức được vị trí quan trọng của công tác gia đình, nhiều năm qua, các cấp ủy, đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh ta đặc biệt là ở cơ sở đã không ngừng quan tâm, đầu tư, chỉ đạo cho công tác này. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp; dạy nghề, tạo việc làm; hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo gắn với hướng dẫn cách làm ăn, sử dụng đồng vốn hiệu quả, đúng mục đích; định hướng thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các hộ gia đình. Bởi vậy tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 50,01% năm 2010 xuống còn 38,68% năm 2012, đạt 62,87% so với mục tiêu giai đoạn 2011 - 2015. Kết quả xóa đói giảm nghèo đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong tỉnh.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đã được các cấp, các ngành, các đoàn thể và quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực. Song song với phát triển kinh tế gia đình, hầu hết các gia đình đều thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, khắc phục khó khăn, nuôi dạy con cháu thành đạt, xây dựng tình làng nghĩa xóm bền đẹp, tích cực hưởng ứng các phong trào xã hội, từ thiện của địa phương. Phấn đấu trở thành “Gia đình mẫu mực”, “Gia đình văn hóa tiêu biểu”, gia đình “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Gia đình làm kinh tế giỏi”. Tính đến năm 2012, tỉnh Điện Biên có: 61.486/107.787 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 57% (trong đó có 44.514  gia đình đạt danh hiệu văn hóa ở khu vực nông thôn và 16.972 gia đình đạt danh hiệu văn hóa ở khu vực thành thị); 716/1.757 thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, đạt 40,8% (trong đó có 517 thôn, bản đạt văn hóa thuộc khu vực nông thôn, 198 tổ dân phố văn hóa khu vực thành thị); 1.650/1.757 khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, đạt 96%; 1.036/1.220 cơ quan, đơn, vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 84,9%.

Tuy nhiên công tác gia đình ở Việt Nam hiện nay nói chung, Điện Biên nói riêng còn nhiều yếu kém và đang đối mặt với nhiều thách thức như: Việc thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình còn nhiều thiếu sót và bất cập. hiện tượng tảo hôn vẫn tồn tại. Tình trạng ly hôn, ly thân, chung sống không kết hôn, bạo lực trong gia đình, nạo phá thai trước hôn nhân. Các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình như hiếu nghĩa, thủy chung, kính trên nhường dưới đang có biểu hiện xuống cấp. Nhiều tệ nạn xã hội, nạn dịch HIV/AIDS đã và đang thâm nhập vào các gia đình, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên. Sự xung đột giữa các thế hệ về lối sống và việc chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi đang đặt ra những thách thức mới. Nạn bạo hành trong gia đình, tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em đang là những vấn đề nhức nhối trong xã hội.

Qua quá trình triển khai thực hiện công tác gia đình trong tỉnh, với những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, đồng chí Giàng Thị Hoa đã yêu cầu tỉnh Điện Biên cần tập trung mọi nỗ lực, thực hiện tốt các giải pháp sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện chỉ thị số 49- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH đất nước; Chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 để nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, thúc đẩy toàn bộ xã hội xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

2. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục trên tất cả các kênh về Luật pháp,chính  sách về gia đình. Phối hợp các ban ngành đoàn thể các tổ chức xã hội, lồng ghép các hoạt động phát triển kinh tế gia đình với tuyên truyền tư vấn về hôn nhân gia đình, giáo dục đời sống gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

3. Đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; vận động các gia đình đăng ký phấn đấu xây dựng gia đình văn hoá, thôn bản, tổ dân phố; cơ quan đơn vị, doanh nghiệp văn hoá.

4. Tiếp tục tuyên truyền việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá gia đình Việt Nam trong phong trào xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Cần nhân rộng mô hình CLB gia đình phát triển bền vững, CLB phòng chống bạo lực gia đình, CLB tiền hôn nhân và gia đình trẻ của tỉnh. Xây dựng các câu lạc bộ ở cơ sở nhằm khuyến khích và nhân rộng các mô hình gia đình phát triển bền vững như: Gia đình làm kinh tế giỏi; gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực; gia đình hiếu học… tạo điều kiện cho gia đình có đủ năng lực để thực hiện tốt các chức năng cơ bản của mình.

5. Củng cố ổn định gia đình trên cơ sở kế thừa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam truyền thống. Tiếp tục quan tâm tuyên truyền về vấn đề bình đẳng giới và công tác phụ nữ trong phong trào xây dựng gia đình thời kỳ CNH - HĐH đất nước.

6. Nâng cao vai trò lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền với công tác gia đình, đồng thời bồi dưỡng năng lực làm công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ các cấp. Coi việc đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho sự phát triển bền vững.

7. Sở VHTTDL phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chủ động tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, chỉ đạo để xây dựng và nhân rộng mô hình CLB gia đình phát triển bền vững, CLB phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Giàng Thị Hoa đã ghi nhận và biểu dương sự chủ động tích cực của Sở VHTTDL và Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh trong công tác phối hợp tham mưu tổ chức Lễ phát động Hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2013. Tại Lễ phát động này, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của tỉnh đã quan tâm hỗ trợ  các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và kêu gọi ủng hộ mái ấm tình thương hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đây là một hành động, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”;  là việc làm cần được khuyến khích nhân rộng để động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể hãy quan tâm đầu tư thỏa đáng, chỉ đạo sát sao hơn nữa cho công tác gia đình, cùng hợp sức phấn đấu xây dựng gia đình tỉnh Điện Biên no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nguyễn Thị Khuyên

Phòng XDNSVH&GĐ

 

[ ]

 

Tin khác

Hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2012
Hoạt động văn hóa, thể thao cho người cao tuổi
Hội thảo tham vấn kế hoạch hành động về bình đẳng giới
Thực trạng công tác gia đình ở Điện Biên
Thực trạng công tác gia đình ở Điện Biên
THỂ LỆ và Câu hỏi Cuộc thi viết “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 – 10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004-01/01/2019)”
Chỉ thị V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Thông báo tổ chức Cuộc thi NGƯỜI ĐẸP HOA BAN năm 2019
THÔNG BÁO Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19, năm 2019 tại Yên Bái
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.827.849