Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Gia đình văn hóa  

Hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2012

Nhận thức tầm quan trọng của Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết 11-NQ-TW nên công tác phụ nữ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên ngày càng được quan tâm. Việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về Bình đẳng giới trong công tác cán bộ nữ được làm tốt. Ngành đã cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành một số chế độ, chính sách phù hợp tạo điều kiện để phụ nữ tham gia, qua đó có được những quyền lợi hợp pháp và chính đáng trong các lĩnh vực như: học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo hiểm xã hội... Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành đã xác định được những vấn đề cấp bách hiện nay của phụ nữ để đưa vào nội dung chương trình thực hiện Nghị quyết. Các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và Bình đẳng giới trong toàn ngành được đẩy mạnh. 


Ngành đã cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành một số chế độ, chính sách phù hợp tạo điều kiện để phụ nữ tham gia, qua đó có được những quyền lợi hợp pháp và chính đáng trong các lĩnh vực như: học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo hiểm xã hội... Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành đã xác định được những vấn đề cấp bách hiện nay của phụ nữ để đưa vào nội dung chương trình thực hiện Nghị quyết. Các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và Bình đẳng giới trong toàn ngành được đẩy mạnh. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có số lượng cán bộ nữ khá lớn: 179 cán bộ trên tổng số 357 cán bộ, chiếm 50,1% tổng số cán bộ công chức của ngành. Trong đó tỷ lệ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo là 13 trên tổng số 32 lãnh đạo, chiếm 40,6% tổng số cán bộ nữ trong ngành. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng viên nữ cũng được chú trọng, năm 2012 có 4 Đảng viên được kết nạp mới, trong đó nữ có 1 đồng chí. Số Đảng viên nữ chiếm tỷ lệ tương đối trong ngành: 28 trên tổng số 82 Đảng viên, chiếm 34,1%. Đặc biệt hoạt động của phụ nữ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Ngày gia đình Việt Nam 28/6;… được Đảng Ủy, Ban lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm và tạo điều kiện nhằm thực hiện tốt các mục tiêu Vì sự tiến bộ phụ nữ theo kế hoạch hoạt động đề ra.

Bên cạnh đó các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương đã lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp như: tuyên truyền cổ động trực quan, treo băng rôn, khẩu hiệu, lồng ghép trong các chương trình văn hóa, văn nghệ, các buổi sinh hoạt … để tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của Ngày quốc tế phụ nữ 8/3; Ngày gia đình Việt Nam 28/6; Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ;... Từ đó giúp người dân hiểu được vai trò của phụ nữ, ý nghĩa của gia đình đối với mỗi cá nhân và đối với xã hội từ đó cần phải quan tâm đến gia đình nói chung và phụ nữ nói riêng, đề cao gia đình và củng cố mối quan hệ trong gia đình; Giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh và kỹ năng ứng xử trong gia đình; tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình.

Nguyễn Lan Phương

Phòng xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

 

[ ]

 

Tin khác

Hoạt động văn hóa, thể thao cho người cao tuổi
Hội thảo tham vấn kế hoạch hành động về bình đẳng giới
Thực trạng công tác gia đình ở Điện Biên
Thực trạng công tác gia đình ở Điện Biên
THỂ LỆ và Câu hỏi Cuộc thi viết “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 – 10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004-01/01/2019)”
Chỉ thị V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Thông báo tổ chức Cuộc thi NGƯỜI ĐẸP HOA BAN năm 2019
THÔNG BÁO Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19, năm 2019 tại Yên Bái
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.827.945