Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Gia đình văn hóa  

Hội thảo tham vấn kế hoạch hành động về bình đẳng giới

Ngày 2/6/2011, tại Hòa Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo tham vấn, góp ý dự thảo Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 – 2015. Tham gia hội thảo có gần 60 đại biểu của 15 tỉnh miền núi phía Bắc và một số Bộ, ngành Trung ương.Với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện và đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ, Hội thảo đã nhận được gần 20 ý kiến tham gia, đóng góp vào 3 mục tiêu và 13 chỉ tiêu cụ thể. Các ý kiến tham gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, tổng hợp để hoàn thiện kế hoạch và sẽ ban hành trong thời gian tới.

                                                                                                Nguyễn Thị Loan

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình

 

[ ]

 

Tin khác

Thực trạng công tác gia đình ở Điện Biên
Thực trạng công tác gia đình ở Điện Biên
THÔNG BÁO Triển lãm Tranh biếm họa, chủ đề "Phòng, chống tham nhũng"
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG, Gói thầu: Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú
Kế hoạch vận động, tổ chức Hiến máu tình nguyện năm 2018
Thông báo "Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng"
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   4.774.942