Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Gia đình văn hóa  

Hội thảo tham vấn kế hoạch hành động về bình đẳng giới

Ngày 2/6/2011, tại Hòa Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo tham vấn, góp ý dự thảo Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 – 2015. Tham gia hội thảo có gần 60 đại biểu của 15 tỉnh miền núi phía Bắc và một số Bộ, ngành Trung ương.Với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện và đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ, Hội thảo đã nhận được gần 20 ý kiến tham gia, đóng góp vào 3 mục tiêu và 13 chỉ tiêu cụ thể. Các ý kiến tham gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, tổng hợp để hoàn thiện kế hoạch và sẽ ban hành trong thời gian tới.

                                                                                                Nguyễn Thị Loan

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình

 

[ ]

 

Tin khác

Thực trạng công tác gia đình ở Điện Biên
Thực trạng công tác gia đình ở Điện Biên
Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc
Điện Biên miễn thu phí tham quan các điểm di tích lịch sử, công trình văn hóa ngày 02/9/2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN, Gói thầu: Mua bộ thiết bị chuyên dùng chiếu phim lưu động
THÔNG BÁO tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.031.474