Du lịch  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Khách sạn  

Danh sách một số nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

{C}1.     THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

1.  Nhà nghỉ Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học:

- Liên hệ: Số 256, phố 2, phường Mường Thanh; Số điện thoại: 0230.3825877.

-  Quy mô buồng/giường: 21/50.

-  Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

2. Nhà nghỉ Hoa Ban:

- Liên hệ: Bản Him Lam I, phường Him Lam – Số điện thoại: 0230.3813568; 0979154378.

- Quy mô buồng/giường: 10/20

3. Nhà nghỉ Hưng Hà:

- Liên hệ: Số 83, phố 2, phường Thanh Bình;  Số điện thoại: 0913399872.

- Quy mô buồng/giường: 7/16

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

4. Nhà nghỉ Thùy Linh:

- Liên hệ: Số 245, phố 3, phường Thanh Bình – Số điện thoại: 0230.3825724.

- Quy mô buồng/giường: 8/16

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

5. Nhà nghỉ Việt Hoàng:

- Liên hệ: Số 67, phố 3, phường Thanh Bình

- Quy mô buồng/giường: 10/18.

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

6. Nhà nghỉ Mây Hồng:

- Liên hệ: Số 69, phố 3, phường Thanh Bình – Số điện thoại: 0230.3735046.

- Quy mô buồng/giường: 13/26

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

7. Nhà nghỉ Bình Long:

- Liên hệ: Số 4, phố 4, phường Tân Thanh – Số điện thoại: 0230.3824345.

- Quy mô buồng/giường: 9/16

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

8. Nhà nghỉ Hương Thảo:

- Liên hệ: Số 1004, phố 6, phường Mường Thanh – Số điện thoại: 02303824018 - 0913838588

- Quy mô buồng/giường: 7/16

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

9. Nhà nghỉ The Men

- Liên hệ: Số 62, Tổ 5, phường Thanh Trường;  Số điện thoại: 02302.212222.

- Quy mô buồng/giường: 8/16

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

10. Nhà nghỉ Điện Ảnh

- Liên hệ: Tổ 5, phường Mường Thanh;  Số điện thoại: 02303.826433.

- Quy mô buồng/giường: 6/18

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

11. Nhà nghỉ Hương Giang

- Liên hệ: Số 1068, phố 5, phường Mường Thanh;  Số điện thoại: 02303.826548.

- Quy mô buồng/giường: 6/18

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

12. Nhà nghỉ A1

- Liên hệ: Số 1064, phố 5, phường Mường Thanh;  Số điện thoại: 02303.825455.

- Quy mô buồng/giường: 6/17

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

13. Nhà nghỉ Thanh Nhàn

- Liên hệ: Số 5, phố 12, phường Mường Thanh;  Số điện thoại: 02303.830821.

- Quy mô buồng/giường: 10/19

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

14. Nhà nghỉ công ty Xây dựng số 2

- Liên hệ: Tổ 12, phường Mường Thanh;  Số điện thoại: 02303.824386.

- Quy mô buồng/giường: 6/18

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

15. Nhà nghỉ Lan Hương:

- Liên hệ: Số 3, phố 3, phường Thanh Bình;  Số điện thoại: 02303.826613.

- Quy mô buồng/giường: 7/16

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

16.  Nhà nghỉ Như Ngọc:

- Liên hệ: Số 4, phố 4, phường Thanh Bình;  Số điện thoại: 0985706861.

- Quy mô buồng/giường: 8/16

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

17.  Nhà nghỉ Thu Hồng

- Liên hệ: Tổ 7, phường Noong Bua;  Số điện thoại: 02302.211308.

- Quy mô buồng/giường: 6/18

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

18. Nhà nghỉ Trung Anh:

- Liên hệ: Số 807, phố 7, phường TânThanh;  Số điện thoại: 02303.826026.

- Quy mô buồng/giường: 6/12

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

19. Nhà nghỉ Thu Dịu:

- Liên hệ: Số 142, phố 6, phường Thanh Bình;  Số điện thoại:

- Quy mô buồng/giường: 6/12

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

20. Nhà nghỉ Thu Phương

- Liên hệ: Số 126, phố 21, phường Mường Thanh;  Số điện thoại: 0914889716

- Quy mô buồng/giường: 4/8

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

21. Nhà nghỉ Thanh Tâm:

- Liên hệ: Số 187, phố 11, phường Thanh Bình;  Số điện thoại: 0913399872.

- Quy mô buồng/giường: 5/13

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

22. Nhà nghỉ Huyền Anh:

- Liên hệ: Số 8, phố 4, phường Thanh Bình – Số điện thoại: 0230.3735356.

- Quy mô buồng/giường: 10/20

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

23.  Nhà nghỉ Ngọc Lan:

- Liên hệ: Phường Thanh Bình – Số điện thoại: 0230.3735717.

- Quy mô buồng/giường: 8/16

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

HUYỆN ĐIỆN BIÊN

1.  Nhà nghỉ Hồ Pe Luông:

- Liên hệ: Xã Thanh Luông – Số điện thoại: 0230.3827457.

- Quy mô buồng/giường: 14/26

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

2.  Khu du lịch khoáng nóng U Va:

- Liên hệ: xã Noong Luống – Số điện thoại: 0230.3950501.

-Quy mô buồng/giường: 10/20

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

3.  Khu du lịch khoáng nóng Hua Pe:

- Liên hệ: Xã Thanh Luông – Số điện thoại: 0230.3829763.

- Quy mô buồng/giường: 11/22

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

4.  Nhà nghỉ Minh Trang:

- Liên hệ: Đội 3 - Cộng hòa - Xã Thanh Luông – Số điện thoại: 0230.3825624.

- Quy mô buồng/giường: 6/12

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

 HUYỆN TUẦN GIÁO

1. Khách sạn thương nghiệpTuần Giáo:

- Liên hệ: Thị trấn Tuần Giáo; số điện thoại: 0230.3862613

- Quy mô buồng/giường: 16/33.

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

2. Nhà nghỉ Hồng Kỳ

- Liên hệ: Khối Tân Tiến - TT Tuần Giáo; Số Điện thoại: 0233.862355

- Quy mô buồng/giường: 4/8

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

3. Nhà nghỉ Huyền Trang

- Liên hệ: Khối Tân Tiến - TT Tuần Giáo; Số Điện thoại: 0233.862538

- Quy mô buồng/giường: 4/7

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

4. Nhà nghỉ Thúy Nga

- Liên hệ: Số 74 - Khối Trường Xuân - TT Tuần Giáo; Số Điện thoại: 0233.863604

- Quy mô buồng/giường: 14/18

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

5. Nhà nghỉ Pha Đin

- Liên hệ: Khối Đồng Tâm - TT Tuần Giáo; Số Điện thoại: 0233.863621

- Quy mô buồng/giường: 8/17

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

6. Nhà nghỉ Bưu Điện

- Liên hệ: Khối Tân Tiến - TT Tuần Giáo; Số Điện thoại: 0233. 501888

- Quy mô buồng/giường: 5/10

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

 HUYỆN MƯỜNG ẢNG

1.  Nhà nghỉ Thùy Trang

- Liên hệ: Khối 5 -Thị trấn Mường Ảng – Số điện thoại: 0944027028

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

- Quy mô buồng/giường: 10/22

2.  Nhà nghỉ Thắm Ấn

- Liên hệ: Khối 5 -Thị trấn Mường Ảng – Số điện thoại: 0972857188

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

- Quy mô buồng/giường: 9/18

3.  Nhà nghỉ Khánh Hòa

                 - Liên hệ: Khối 7 -Thị trấn Mường Ảng – Số điện thoại: 0973865233

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

- Quy mô buồng/giường: 8/15

 HUYỆN MƯỜNG CHÀ

1. Nhà nghỉ Thanh Tùng

- Liên hệ: Thị trấn Mường Chà – Số điện thoại: 0947. 919.26

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

2. Nhà nghỉ Mỹ Hạnh:

- Liên hệ: Thị trấn Mường Chà – Số điện thoại: 0230.3842295.

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

 Nhà nghỉ Hương Tuần

 - Liên hệ: Thị trấn Điện Biên Đông – Số điện thoại: 0230.3891317

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

 

HUYỆN ĐIỆN MƯỜNG NHÉ

1. Nhà nghỉ Dũng Hằng

- Liên hệ: Thị trấn Mường Nhé – Số điện thoại: 0230.3740.092

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

- Quy mô buồng/giường: 4/8

2. Nhà nghỉ Bưu Điện

 - Liên hệ: Thị trấn Mường Nhé – Số điện thoại: 0230.3740.789

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

- Quy mô buồng/giường: 6/12

 HUYỆN TỦA CHÙA

Nhà nghỉ Hoàng Anh:

- Liên hệ: Thị trấn Tủa Chùa

-  Quy mô buồng/giường: 18/40

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

 

 

[ ]

 

Tin khác

Danh sách một số nhà khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Giới thiệu các thông tin cơ bản về Khách sạn
Khu Du lịch sinh thái Him Lam được Tổng cục Du lịch công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao
Danh sách một số khách sạn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Tài liệu họp UBND tỉnh ngày 20/3
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ LỄ HỘI HOA BAN 2019 (Cập nhật ngày 12/3/2019)
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0123.836.0719
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.072.942