Thể thao  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Liên đoàn, Câu lạc bộ  

Các đội, nhóm luyện tập các môn thể thao (chưa thành lập CLB TDTT cơ sở) trên địa bàn thành phố Điện Biên PhủTHÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

(68 các đội, nhóm): Trong đó 38 đội nhóm CBCNVC, 05 đội nhóm nông thôn,

25 đội nhóm người Cao tuổi.


TT

Tên đội, nhóm luyện tập các môn thể thao

Địa chỉ

Diện tích đất đang sử dụng hoạt động

Môn thể thao hoạt động

Tổng số người tham gia

Số lượng sân, bàn, bể, phòng, nhà tập

Trong nhà

(m2)

Ngoài trời

(m2)

1

CL Tổ dân phố 03

P. Thanh Bình

 

100

Cầu lông

10

01

2

CL Tổ dân phố 16

P. Thanh Bình

 

100

Cầu lông

10

01

3

CL UBND P. Thanh Bình

P.Thanh Bình

 

600

Cầu lông

24

04

4

CL + BB Công an P. Thanh Bình

P.Thanh Bình

 

200

CL+BB

12

02

5

Nhóm đi bộ Sân bay

P.Thanh Bình

 

500

Đi bộ

200

01

6

Cờ tướng Hội người Cao tuổi

Phố 02 P. Thanh Bình

 

20

Cờ tướng

12

02 bàn

7

Cờ tướng Hội người Cao tuổi

Phố 04 P. Thanh Bình

 

20

Cờ tướng

10

02 bàn

8

Cờ tướng Hội người Cao tuổi

Phố 05 P. Thanh Bình

 

20

Cờ tướng

10

02 bàn

9

Cờ tướng Hội người Cao tuổi

Phố 06 P. Thanh Bình

 

20

Cờ tướng

12

02 bàn

10

Cờ tướng Hội người Cao tuổi

Phố 07 P. Thanh Bình

 

20

Cờ tướng

12

02 bàn

11

Cờ tướng Hội người Cao tuổi

Phố 10 P. Thanh Bình

 

10

Cờ tướng

8

01 bàn

12

Cờ tướng Hội người Cao tuổi

Phố 13 P. Thanh Bình

 

10

Cờ tướng

8

01 bàn

13

BC hơi Hội người Cao tuổi

Hội trường phố+UBND P.Thanh Bình

 

450

BC hơi

40

03

14

Bóng chuyền Sân bay

P.Thanh Bình

 

300

Bóng chuyền

20

01

15

Bóng chuyền Trường CĐ nghề

P.Thanh Bình

 

600

Bóng chuyền

50

02

16

Bóng bàn Trường CĐ nghề

P.Thanh Bình

80

 

Bóng bàn

10

02

17

Bóng chuyền TTGDTX tỉnh

P.Thanh Bình

 

600

Bóng chuyền

30

02

18

Bóng bàn TTGDTX tỉnh

P.Thanh Bình

150

 

Bóng bàn

20

04

19

Dưỡng sinh, Bóng chuyền hơi, Bóng chuyền

Tổ dân phố 16 P.Nam Thanh

 

600

Dưỡng sinh BC, BC hơi

40

02 sân BC

20

Cầu lông UBND

P.Nam Thanh

 

150

Cầu Lông

10

01

21

Bóng chuyền, Bóng bàn

Tổ dân phố 14 P.Nam Thanh

 

200

BC, Bóng bàn

25

01 sân BC 01 bàn BB

22

Cầu lông DN Tuấn Hạnh

Tổ dân phố 01 P.Nam Thanh

200

 

Cầu lông

14

01

23

Cầu lông Nhà hàng Thành Dương

Tổ dân phố 11 P.Nam Thanh

600

 

Cầu lông

30

04

24

Nhóm đi bộ

Phố 01  P. Nam Thanh

 

200

Đi bộ

10

01

25

Nhóm đi bộ

Phố 02  P. Nam Thanh

 

200

Đi bộ

15

01

26

Nhóm đi bộ

Phố 04  P. Nam Thanh

 

200

Đi bộ

15

01

27

Nhóm đi bộ

Phố 05  P. Nam Thanh

 

200

Đi bộ

10

01

28

Nhóm đi bộ

Phố 06  P. Nam Thanh

 

200

Đi bộ

10

01

29

Nhóm đi bộ

Phố 07  P. Nam Thanh

 

200

Đi bộ

15

01

30

Nhóm đi bộ

Phố 16  P. Nam Thanh

 

200

Đi bộ

15

01

31

Cầu lông UBND Tân Thanh

TDP 12 P. Tân Thanh

 

600

Cầu lông

40

04

32

Cầu lông CA Tân Thanh

TDP 14 P. Tân Thanh

 

300

Cầu lông

20

02

33

Nhóm đi bộ

TDP 01 P.Mường Thanh

 

200

Đi bộ

20

01

34

Nhóm đi bộ

TDP 02 P.Mường Thanh

 

200

Đi bộ

20

01

35

Nhóm đi bộ

TDP 03 P.Mường Thanh

 

200

Đi bộ

20

01

36

Nhóm đi bộ

TDP 07 P.Mường Thanh

 

200

Đi bộ

20

01

37

Nhóm đi bộ

TDP 11 P.Mường Thanh

 

200

Đi bộ

20

01

38

Nhóm đi bộ

TDP 14 P.Mường Thanh

 

200

Đi bộ

15

01

39

Nhóm đi bộ

TDP 24 P.Mường Thanh

 

200

Đi bộ

15

01

40

Nhóm đi bộ

TDP 25 P.Mường Thanh

 

200

Đi bộ

15

01

41

Cầu lông UBND

Xã Tà Lèng

 

300

Cầu lông

12

02

42

Cầu lông UBND

P.Noong Bua

 

300

Cầu lông

15

02

43

Càu lông Công an

P.Noong Bua

 

150

Càu lông

10

01

44

BC Trường THCS+Tiểu học

Xã Thanh Minh

 

600

Bóng chuyền

15

02

45

Cầu lông Thủy điện Nà Lơi

Xã Thanh Minh

 

150

Cầu lông

10

01

46

Cầu lông Bệnh viện Đa khoa tỉnh

P.Noong Bua

150

 

Cầu lông

15

02

47

Cầu lông Phố 01

P.Noong Bua

 

150

Cầu lông

6

01

48

Bóng đá Bản Tà Lèng

Xã Tà Lèng

 

400

Bóng đá

25

01

49

Bóng đá BCHQS tỉnh

P.Mường Thanh

 

3000

Bóng đá

30

01

50

Bóng đá Trung đoàn 82

P.Tân Thanh

 

5000

Bóng đá

40

01

51

Bóng đá Phố 01

P.Noong Bua

 

1200

Bóng đá

20

01

52

Cầu lông Nhà Ông Trung, Lục

phố 01 P.Thanh Trường

 

300

Cầu lông

12

02

53

Cầu lông Ban chỉ huy QS Tp

P.Him Lam

 

150

Cầu lông

7

01

54

Cầu lông Tòa án Thành Phố

P.Him Lam

 

150

Cầu lông

10

01

55

Cầu lông Chi cục Kiểm lâm Tp

P.Him Lam

 

150

Cầu lông

6

01

56

Cầu lông Trung tâm Y tế Tp

P.Him Lam

 

150

Cầu lông

12

01

57

Cầu lông Trung tâm Dân số Tp

P.Him Lam

 

150

Cầu lông

6

01

58

Cầu lông Cty Vật lệu xây dựng

P.Tân Thanh

 

300

Cầu lông

18

02

59

Cầu lông Chi cục QL Thị trường

P.Him Lam

 

150

Cầu lông

12

01

60

Bóng bàn Sở Công Thương

P.Tân Thanh

 

80

Bóng bàn

7

02

61

Cầu lông Cục Thuế tỉnh

P.Mường Thanh

 

300

Cầu lông

10

02

62

Bóng chuyền Trung Tâm DGTX

P.Thanh Bình

 

400

Bóng chuyền

30

02

63

Bóng chuyền Trường CĐY Tế

P.Noong Bua

 

300

Bóng chuyền

15

01

64

Quần vợt+Càu lông Khách sạn Mường Thanh

P.Mường Thanh

500

1000

Quần vợt + CL

50

02 sân QV

03 sân CL

65

Cầu lông Sở Nội vụ

P.Mường Thanh

 

150

Cầu lông

12

01

66

Cầu lông Cty TNHH một thành viên đường bộ 226

P.Mường Thanh

150

 

Cầu lông

10

01

67

Cầu lông DN Minh Quang

TDP 06 P.Thanh Trường

200

 

Cầu lông

16

01

68

Cầu lông Viện kiểm sát Tp

P.Him Lam

 

150

Cầu lông

12

01

Tổng số 68 đội, nhóm

2.030

23.550

 

1.355

107

 

[ ]

 

Tin khác

Các CLB TDTT trên địa bàn thị xã Mường Lay
Các CLB TDTT trên địa bàn huyện Tuần Giáo
Các CLB TDTT trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Các CLB TDTT trên địa bàn huyện Mường Nhé
Các CLB TDTT trên địa bàn huyện Mường Chà
Các CLB TDTT trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
Các CLB TDTT trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang được bổ sung vào danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
V/v mời tham gia lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.245.010