Thể thao  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Liên đoàn, Câu lạc bộ  

Các CLB TDTT trên địa bàn huyện Điện Biên Đông

TT

Tên câu lạc bộ TDTT

Địa chỉ

Diện tích đất đang sử dụng

Người chủ nhiệm hoặc người đứng đầu CLB,

Môn thể thao câu lạc bộ hoạt động

Số Hội viên tham gia trong câu lạc bộ

Số lượng sân, bàn, bể, phòng, nhà tập

Trong nhà (m2)

Ngoài trời

(m2)

 

1

CLB Bóng đá tổ 3

Tổ 3 thị trấn huyện

 

400

Quàng Văn Thái

Bóng đá

12

01

 

2

CLB Bóng đá tổ 2

Tổ 2 thị trấn huyện

 

400

Lò Văn Hạt

Bóng đá

10

01

 

3

CLB Bóng đá tổ 4

Tổ 4 thị trấn huyện

 

400

Lò Văn Hạnh

Bóng đá

10

01

 

4

CLB Bóng đá tổ 5

Tổ 5 thị trấn huyện

 

400

Lò Văn Hiên

Bóng đá

11

01

 

5

CLB Bóng đá tổ 6

Tổ 6 thị trấn huyện

 

500

Nguyễn Văn Cường

Bóng đá

11

01

 

6

CLB Cầu lông Tổ 7

Tổ 7 thị trấn huyện

 

200

Hoàng Đình Biên

Cầu lông

12

02

 

7

CLB Cầu lông Tổ 6

Tổ 6 thị trấn huyện

 

100

Nguyễn Quốc Tiên

Cầu lông

7

01

 

8

CLB Cầu lông Tổ 9

Tổ 9 thị trấn huyện

 

100

Nguyễn Tiến Đạt

Cầu lông

8

01

 

9

CLB Bắn nỏ Tổ 4

Tổ 4 thị trấn huyện

 

100

Lò Văn Tươi

Bắn nỏ

5

02 bia

 

10

CLB Đẩy gậy Tổ 4

Tổ 4 thị trấn huyện

 

50

Lường Văn Phước

Đẩy gậy

10

01

 

11

CLB Ném còn-kéo co Tổ 2

Tổ 2 thị trấn huyện

 

150

Lò Văn Minh

TC + KC

16

02

 

12

CLB BC Bản Phòa Só A

B.Phòa Só A – X.Sa Dung

 

200

Sùng Và Của

Bóng chuyền

13

01

 

13

CLB BC (nam) X.Sa Dung

X.Sa Dung

 

400

Lưu Hoài Nam

Bóng chuyền

24

02

 

14

CLB BC (nữ) X.Sa Dung

X.Sa Dung

 

200

Bùi Thị Huyền

Bóng chuyền

18

01

 

15

CLB BC X.Sa Dung

X.Sa Dung

 

200

Lầu A Sá

Bóng chuyền

16

01

 

16

CLB Bóng đá X.Phình Giàng

X.Phình Giàng

 

300

Vũ Quốc Huy

Bóng đá

10

01

 

17

CLB Bóng đá X.Mường Luân

X.Mường Luân

 

300

Trương Thanh Tiến

Bóng đá

6

01

 

18

CLB Cầu lông X.Mường Luân

X.Mường Luân

 

100

Nguyễn Văn Trung

Cầu lông

6

01

 

19

CLB Cầu lông X.Mường Luân

X.Mường Luân

 

100

Nguyễn Thị Tú

Cầu lông

6

01

 

20

CLB Bóng chuyền X.Na Son

X.Na Son

 

200

Trần Danh Tú

Bóng chuyền

9

01

 

21

CLB Đẩy gậy X.Na Son

X.Na Son

 

50

Lường Văn Duy

Đẩy gậy

11

01

 

22

CLB BC Trường Tiểu học

Trường TH – X.Phình Giàng

 

200

Nguyễn Ngọc Minh

Bóng chuyền

8

01

 

23

CLB BC Trường Tiểu học

Trường TH – X.Luân Giói

 

200

Cầm Văn Dũng

Bóng chuyền

11

01

 

24

CLB Bóng đá Bản Giói B

Bản Giói B – X.Luân Giói

 

400

Lò Văn Thi

Bóng đá

13

01

25

CLB Cầu lông Bản Giói B

Bản Giói B – X.Luân Giói

 

200

Lò Văn Cu

Cầu lông

14

02

 

26

CLB Phiêng Kên Bản Giói B

Bản Giói B – X.Luân Giói

 

300

Lò Văn Thiết

Bóng đá

13

01

 

27

CLB Cầu lông B.Pá Nậm A

B.Pá Nậm A – X.Chiềng Sơ

 

100

Lò Văn Thin

Cầu Lông

6

01

 

28

CLB BC Trường Tiểu học

Trường TH  - X.Chiềng Sơ

 

200

Nguyễn Thanh Lâm

Bóng chuyền

9

01

 

29

CLB BC Trường Tiểu học

Trường TH – X.Pú Hồng

 

200

Dương Anh Minh

Bóng chuyền

8

01

 

30

CLB Cầu lông Trường Tiểu học

Trường TH – X.Pú Hồng

 

100

Ng~ Quang Mạnh

Cầu Lông

6

01

 

31

CLB Bóng đá Bản Nà Nếnh C

Bản Nà Nếnh C – X.Pú Hồng

 

400

Vừ A Phía

Bóng đá

9

01

 

32

CLB Bóng đá Bản Háng

Bản Háng – X.Pú Nhi

 

400

Ly A Dua

Bóng đá

17

01

 

33

CLB Bóng chuyền Trường THCS

Trường THCS – X.Pú Nhi

 

200

Hà Trung Tính

Bóng chuyền

12

01

 

34

CLB Cầu lông Trường Tiểu học

Trường TH – X.Pú Nhi

 

100

Lò Thị Thu

Cầu Lông

6

01

 

35

CLB Bóng chuyền Trường THCS

Trường THCS – X.Na Son

 

200

Nguyễn Phi Hải

Bóng chuyền

8

01

 

36

CLB Đẩy gậy 1 Xã Háng Lìa

Xã Háng Lìa

 

50

Giàng A Thếnh

Đẩy gậy

8

01

 

37

CLB BC Trường Tiểu học

Trường TH – X.Háng Lìa

 

200

Lường Văn Tương

Bóng chuyền

10

01

 

38

CLB Bóng đá Trường THCS

Trường THCS – X.Háng Lìa

 

400

Bùi Quang An

Bóng đá

10

01

 

39

CLB Đẩy gậy 2 Xã Háng Lìa

UBND xã Háng Lìa

 

50

Vàng A Hồng

Đẩy gậy

8

01

 

40

CLB Thanh Niên Sống Khỏe

Bản Hang Sua B

 

500

Vàng Giống Pó

Bóng đá

16

01

 

41

CLB Bóng chuyền Xã Tìa Dình

UBND xã Tìa Dình

 

200

Giàng A Giống

Bóng chuyền

12

01

 

42

CLB Cầu Lông Đội công tác số 5

Thị trấn huyện

 

100

Lò Văn Nhịn

Cầu lông

6

01

 

43

CLB BC Trường Tiểu học

Trường TH – X.Keo Lôm

 

200

Trần Thị Nhạn

Bóng chuyền

6

01

 

44

CLB Cầu lông Trường THCS

Trường THCS – X.Keo Lôm

 

100

Tường Hải Quân

Cầu lông

6

01

 

45

CLB Cầu lông Xã Keo Lôm

UBND xã Keo Lôm

 

100

Sùng Vả Chống

Cầu lông

13

01

 

46

CLB Đẩy gậy Bản Háng Lìa

Bản Háng Lìa – X.Háng Lìa

 

50

Vàng A Thảnh

Đẩy gậy

8

01

 

47

CLB Kéo co Bản Chống Dình

Bản Chống Dình

 

150

Vàng A Tủa

Kéo co

10

01

 

48

CLB Suối Nho

Trường TH Suối Lư –X.Phì Nhừ

 

200

Quàng Văn Sinh

Bóng Chuyền

12

01

 

49

CLB Bóng đá Trường THCS

Trường THCS – X.Phì Nhừ

 

400

Nguyễn Văn Điệp

Bóng đá

17

01

 

50

CLB BC Trường Tiểu học

Trường TH Suối Lư – X.Phì Nhừ

 

200

Quàng Văn Chung

Bóng chuyền

12

01

 

51

CLB Góc Phố nhỏ

Trung tâm Suối Lư – X.Phì Nhừ

 

200

Đinh Công Tuân

Bóng chuyền

12

01

 

52

CLB Càu lông Trường THCS

Trường THCS Suối Lư Phì Nhừ

 

200

Nguyễn Văn Kiên

Cầu lông

10

02

 

53

CLB Sóng Gió

Trường TH Chua ta – X.Phì Nhừ

 

200

Lò Văn Chung

Bóng chuyền

12

01

 

Tổng số 53 CLB

 

11.450

 

 

549

58

 

[ ]

 

Tin khác

Các CLB TDTT trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang được bổ sung vào danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
V/v mời tham gia lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.245.009